• Polski
  • English
  • Deutsch

Badania Kamienia

Rodzaj badania Metoda badania wg. normy Wyniki
Wymiary – grubości PN-EN 1469:2005 Badane wymiary spełniają wymagania normy
Gęstość objętościowa PN-EN 1936:2007 2647 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1926:2007 145 MPa
Wytrzymałośc na ściskanie PN-EN 12371:2010 Po 48 cyklach zamrażania i rozmrażania 137MPa
Wytrzymałość połączenia na zginanie PN-EN 12372:2010 Rtf=21,15 MPa
Wytrzymałość połączenia na zginanie PN-EN 12371:2010 Po 48 cyklach zamrażania i rozmrażania 19 MPa
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1:2004 klasa A1
Porowatość otwarta PN-EN 1936:2007 2,64 %
Nasiąkliwość PN-EN 13755:2008 0,82 %
Mrozoodporność PN-EN 12371:2002 Po 50 cyklach nie stwierdzono pęknięć, szczelin itp
Odporność na szok termiczny PN-EN 14066:2004 Po 20 cyklach zmiana masy wyniosła 0,1%
Analiza wizualna W badanej próbce nie stwierdzono spękań, wtrąceń, jamy styolitów, żył krystalicznych, szklistych rys, plamek
Odpornośc na ścieranie PN-EN 14157:2005 Po 16 cyklach ΔV=0,0033mm3
Wytrzymałość na wyrywanie kotw PN-EN 13364:2002 4035 N
Wytrzymałość naściskanie Po 25 cyklach zamrażania i rozmrażania w 1% roztworze NaCl PN –EN 1367-6 92,12 MPa